Modern Living Space

DARK og Grand Terrasse sammen om byreparasjonsprosjekt i Sarpsborg

1. June 2022
1. June 2022

DARK Arkitekter i Fredrikstad har vunnet parallelloppdraget med sitt konkurranseforslag, og er nå i full gang med å prosjektere for oppdragsgiver Grand Terrasse AS. Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og et servicetilbud til byen.

Oppdraget er et byreparasjonsprosjekt der Grand Hotel har vært lokalisert i Sarpsborg sentrum – og innebærer blant annet at det gamle hotellet rives og erstattes av et nytt infill-prosjekt.

Det var i april 2019 hotelleiendommen i Oskars gate 67 ble solgt til Grand Terrasse AS, der eiere har lang erfaring fra lignende prosjekter i Østfold. Nå setter selskapet fart på utviklingen av hotelleiendommen som har fått forfalle i årevis. 

Hotellbygning erstattes med nytt 

Det som skisseres i forslaget er at dagens hotellbygning blir revet og erstattet med 3 bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene.

Både entreprenører og arkitekter har gitt sin vurdering av bygningsmassen, og foreslått rivning ettersom bygningsmassen er i dårlig forfatning.

– Sarpsborg kommune har lagt et spennende grunnlag for byfornying av denne bydelen. Bygningen er noe historisk for byen, men den er i svært dårlig forfatning. Ved å erstatte det gamle hotellet med bolig og nye næringsarealer håper vi nå å kunne gi hele området et løft, sier styreformann i Grand Terrasse AS, Terje Andersen.

– Sammen med DARK er det nå viktig for oss at vi får initiert et godt samarbeid med Sarpsborg kommune. Vi setter stor pris på å kunne være med å drive frem et så viktig stedsutviklingsprosjekt i Sarpsborg, sier Andersen. 

Utadrettet første etasje

Glengsgata sitt arkitektoniske uttrykk og karakter vil bevares slik den fremstår i dag. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.

– Vi har troen på at disse planene kommer til å løfte områdekarakteren – både for nye og nåværende beboere i området, men også for byens øvrige innbyggere og besøkende, sier Gjermund Wibe, Daglig leder i DARK Arkitekter Fredrikstad. – Planen er å etablere en levende førsteetasje med et variert og utadrettet servicetilbud som kan bidra til økt aktivitet og attraktivitet. Vi ser frem til å forme et godt bomiljø med høy kvalitet, sentralt i byen.

flere nyheter

DARK på Open House Oslo

22. September 2023
22. September 2023

Dark Bergen med seier i skolekonkurranse!

20. September 2023
20. September 2023

Årets transformasjonsprosjekt er Stortorvet 7

15. September 2023
15. September 2023

Når det ytre teller – fasader for en bærekraftig fremtid

12. September 2023
12. September 2023

Ny Daglig leder i DARK Arkitekter

11. August 2023
11. August 2023

DARK søker Fagleder Plan & Arealplanlegger/Arkitekt

4. July 2023
4. July 2023

DARK tegner Signaturhagen i Ås!

4. July 2023
4. July 2023

DARK Arkitekter videreutvikler Kaldnes Brygge

3. July 2023
3. July 2023

Byreparasjon, fra P-hus til kontor

26. June 2023
26. June 2023