Dark Group

DARK
GROUP

+ 47 23 13 12 00

DARK-gruppen består i dag av 4 selskaper som supplerer hverandre for å dekke et stort spekter av tjenester innen design, arkitektur, visualisering og arbeidsplassutvikling.

DARK-guppen skal alltid anses å være det mest kraftfulle kunnskapsmiljøet innenfor utredning og regulering til ferdig bygg, fra prosess, prosjektadministrasjon og prosjekteringsledelse til interiørarkitektur.

DARK-gruppens ambisjon er å skape lønnsomhet for kundene basert på kjernekompetanse og vårt profesjonelle nettverk.

DARK-gruppens strategi er å la de enkelte foretningsenhetene i størst mulig grad kommunisere sine individuelle styrker så lenge dette åpner for nye forretningsmuligheter, samtidig som det styrker Dark-gruppens markedsposisjon.

DARK-gruppen består av: DARK AS / Dark Arkitekter / ZINC / Lark Landskap

Design – Architecture – Resource – Knowledge

DARK Arkitekter ble stiftet i 1988 som en videreføring av arkitektkontoret Nyhus & Østlie, opprinnelig etablert i 1977, som igjen ble omorganisert til DARK AS i 2004.

ggh@dark.no

Geir Gustav Hantveit

Konsernsjef

(+47) 400 04 300

opt@dark.no

Ole Petter Tennfjord

Økonomidirektør

(+47) 940 09 555

charlotte@dark.no

Charlotte Helleland

Prosjektdirektør

(+47) 930 64 284

alex@dark.no

Alexander Andersen

IT sjef & kontoradministrator

(+47) 993 58 075

pg@dark.no

Pia Guzman

Administrasjonssekretær / Resepsjonist

(+47) 994 96 173

ala@dark.no

Aud Lillian Larsen

Økonomikonsulent / lønn

(+47) 993 81 168

alu@dark.no

Anita Luth

Økonomikonsulent / lønn

(+47) 913 58 226

dark gruppe styre

opt@dark.no

Ole Petter Tennfjord

Styreleder

(+47) 940 09 555

ggh@dark.no

Geir Gustav Hantveit

Styremedlem

(+47) 400 04 300