Hedrende omtale til Bertel O. Steen bilhus

29. September 2023
29. September 2023

Vi er stolte av å kunne dele nyheten om at bilhuset i Solheimsveien for Bertel O. Steen, ble tildelt hedrende omtale i forbindelse med utdeling av Lørenskog kommunes arkitekturpris 2023.

Det nye bilhuset på Lørenskog er blitt et felles bygg for ansatte og besøkende, som både attraksjon og destinasjon, og bygget utgjør en helhetlig løsning for Bertel O. Steen i form av kundesenter og showroom. Bygningsmassen er delt i to volumer, og torget som dannes der imellom vil, i samspill med det nye kundesenteret, skape et levende sted som inviterer og oppfordrer til mer enn kun kjøp og salg av bil. I tillegg tilrettelegger de nye lokalene for en videre utvikling av Bertel O. Steens samlede arealer på Lørenskog.

Hedrende omtale fra juryen:
Bygget fremheves av juryen som et interessant eksempel på at en bygning til dette formålet kan ha et ekspressivt og godt kvalitetsmessig fasadeuttrykk og samtidig innordne seg volummessig i et område. Ved befaring ble det observert god tilgjengelighet til bygget for alle brukergrupper, både inne og ute. I tillegg til selve bygget omfatter prosjektet også ivaretakelse av kommunal turvei og forbedret bekkeåpning forbi eiendommen.

Foto: Lørenskog kommune / Katrine Lunke

flere nyheter

Nytt boligprosjekt ved Ullevål Sykehus

9. April 2024
9. April 2024

Takk til alle som kom på frokostmøte

8. April 2024
8. April 2024

God påske fra alle oss i DARK Arkitekter

25. March 2024
25. March 2024

Kortreist studietur til ferdigstilte DARK-prosjekter

22. March 2024
22. March 2024

Velkommen til frokostmøte i Drammen 4. april

21. March 2024
21. March 2024

Rammetillatelse for oppgradering av historisk hjørnebygg i Kvadraturen

19. March 2024
19. March 2024

Stortorvet 7 kåret til Årets bygg!

15. March 2024
15. March 2024

DARK i triennalelauget

12. March 2024
12. March 2024

Tilgjengeliggjøring av et lukket, historisk Grønlandkvartal

27. February 2024
27. February 2024