Hedrende omtale til Bertel O. Steen bilhus

29. September 2023
29. September 2023

Vi er stolte av å kunne dele nyheten om at bilhuset i Solheimsveien for Bertel O. Steen, ble tildelt hedrende omtale i forbindelse med utdeling av Lørenskog kommunes arkitekturpris 2023.

Det nye bilhuset på Lørenskog er blitt et felles bygg for ansatte og besøkende, som både attraksjon og destinasjon, og bygget utgjør en helhetlig løsning for Bertel O. Steen i form av kundesenter og showroom. Bygningsmassen er delt i to volumer, og torget som dannes der imellom vil, i samspill med det nye kundesenteret, skape et levende sted som inviterer og oppfordrer til mer enn kun kjøp og salg av bil. I tillegg tilrettelegger de nye lokalene for en videre utvikling av Bertel O. Steens samlede arealer på Lørenskog.

Hedrende omtale fra juryen:
Bygget fremheves av juryen som et interessant eksempel på at en bygning til dette formålet kan ha et ekspressivt og godt kvalitetsmessig fasadeuttrykk og samtidig innordne seg volummessig i et område. Ved befaring ble det observert god tilgjengelighet til bygget for alle brukergrupper, både inne og ute. I tillegg til selve bygget omfatter prosjektet også ivaretakelse av kommunal turvei og forbedret bekkeåpning forbi eiendommen.

Foto: Lørenskog kommune / Katrine Lunke

flere nyheter

Nå begynner oppussingen av DARK-huset på Skøyen

5. July 2024
5. July 2024

Takk til alle som kom på BarTalk!

7. June 2024
7. June 2024

Visjonskart for et levende Fornebu 2035

4. June 2024
4. June 2024

Vi viste frem Teglverket på Spikkestad-dagen

4. June 2024
4. June 2024

DARK Arkitekter Oslo inviterer til BarTalk 6. juni

21. May 2024
21. May 2024

Detaljreguleringen for Langbakken er vedtatt! 

21. May 2024
21. May 2024

En bymessig utvikling av boliger i Bjerkesvingen

15. May 2024
15. May 2024

To DARK-prosjekter nominert til BREEAM-prisen 2024

15. May 2024
15. May 2024

Småskala og samfunnsintegrert fengselskonsept presentert i Istanbul

7. May 2024
7. May 2024