Neste artikkel

OPPSTART AV DETALJEREGULERING I OSLO

Adresse: Christian Krohgs gate 1-11
Saksnummer: 201816526
Bydel: Grünerløkka
Kunngjøring: fra 04. juni 2021
Frist for uttalelse: 25. juni 2021

Christian Krohgs gate 1-11

.

OPPSTART AV DETALJEREGULERING I OSLO
Christian Krohgs gate 1-11

Adresse: Christian Krohgs gate 1-11
Saksnummer: 201816526
Bydel: Grünerløkka
Kunngjøring: fra 04. juni 2021
Frist for uttalelse: 25. juni 2021
.

Stormgård AS ønsker å omregulere Christian Krohgs gate 1-11,
gbnr.: 208/898, fra parkeringshus med næring til sentrumsformål,
inkludert bolig, kontor, forretning og tjenesteyting.

Eksisterende bygningsvolum ønskes erstattet av ny bebyggelse
som vil være noe lavere enn dagens p-hus og hensynta det
tilliggende bevaringsverdige bygningsmiljøet – Prinds Christian
Augusts Minde (PCAM). Planen skal sikre en inviterende forbindelse
mellom Brugata, PCAM og Christian Krohgs gate.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til plankonsulent
DARK Arkitekter AS , Drammensveien 130, post@dark.no
innen 25.06.2021.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Simon Krohn-Hansen tlf.
483 68 442 e-post: simon@dark.no

Du kan se saken på:
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn

For full presentasjon av prosjektet, klikk på linken under:

https://issuu.com/pablodarkno/docs/210604_presentasjon_pbe_red 

.
.
.
.
.
.