Neste artikkel
Forrige artikkel

DARK er med på BREEAM-verdensrekord

2020park skal bli Stavanger-regionens mest vitale kontorpark og boligområde, og DARK bidrar med arkitektfaglig utforming av illustrasjonsprosjekt, masterplan, detaljregulering og landskapsarkitektur.

2020park

2020park og Forus sett fra nord og krysset Forusveien/Forusbeen

DARK er med på BREEAM-verdensrekord
2020park

2020park skal bli Stavanger-regionens mest vitale kontorpark og boligområde, og DARK bidrar med arkitektfaglig utforming av illustrasjonsprosjekt, masterplan, detaljregulering og landskapsarkitektur.
2020park og Forus sett fra nord og krysset Forusveien/Forusbeen
Boligområdet viderefører eksisterende grøntdrag og er en viktig del av 10-minutters byen hvor du skal kunne bo, leve og jobbe innenfor et område med bare 10-minutters gange for å redusere bilbruken
Boligområdet viderefører eksisterende grøntdrag og er en viktig del av 10-minutters byen hvor du skal kunne bo, leve og jobbe innenfor et område med bare 10-minutters gange for å redusere bilbruken

Med sin strategiske plassering langs den nye bussveien mellom Stavanger og Sandnes vil 2020park bli det naturlige urbane sentrum for Forus.
Nå er 2020park blitt BREEAM Communities-sertifisert med «Outstanding» hvilket er høyeste mulige klassifisering. Dermed er 2020park ikke bare Norges første BREEAM Communitites prosjekt, men også den områdeutviklingen i verden som har oppnådd høyeste BREEAM-score inntil nå.

Prosjektet tar målene i byvekstavtalen og nullutslippsmålene på alvor, og vil være med på å redusere transportbehovet og dermed utslippene betraktelig.

Området skal på sikt transformeres til en attraktiv og vital bydel med bærekraft og fremtidsrettede løsninger som styrende. Den aktuelle planen omfatter 2.byggetrinn i en større, langsiktig utbygging av hele bryggeriområdet på Forus, som har et samlet utbyggingspotensiale er på ca. 220.000m2.

Byggetrinn 2 vil inneholde kontorarbeidsplasser, boliger, handel, kaféer, restauranter og lokale tilbud fordelt på ca. 100.000 m² bygningsmasse.

Foruten ca. 100 boliger, vil prosjektet romme rundt 4-5000 kontorarbeidsplasser med tilhørende møteplasser og servicetilbud.

Området skal opparbeides med grønne byrom og mellomrom som flyter inn mot aktive, åpne 1.etasjer
Området skal opparbeides med grønne byrom og mellomrom som flyter inn mot aktive, åpne 1.etasjer

Prosjektet er et samarbeid mellom DARK Arkitekter og DARK Stavanger, begge en del av DARK Design Group, i tillegg til et tett samarbeid med Prosjektil AS på reguleringsplan og ÅF Advansia AS med ansvar for koordinering av RI-fagene og for Breeam Communities sertifiseringen sammen med Golder Associates AS.

DARK har til sammen hatt det arkitektfaglige ansvaret for utarbeidelse av samlet masterplan, illustrasjonsprosjekt, landskap og innledende reguleringsfase samt vært en viktig bidragsyter til BREEAM Communities-sertifiseringen av prosjektet.

Lenker:
https://ne.no/2020/06/10/fatt-den-hoyeste-poengscoren-i-verden/
https://www.forus.no/best-i-verden-pa-baerekraft/
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/MRK8e0/verdensmester-i-brekraft-pa-forus
https://www.tu.no/artikler/fire-innovative-tiltak-skal-gi-stavanger-verdens-mest-miljovennlige-bydel/