åsmund-fjellstad

Åsmund
Fjellstad

Praktikant
(+47) 916 64 856

Før Åsmund startet sin utdannelse innen arkitektur, studerte han kunst i to år på Einar Granum Kunstfagskole i Oslo. På Arkitektskolen i Aarhus, fullførte han en bachelor som var spesialisert innen transformasjonsarkitektur. De to siste årene av sitt studie, har Åsmund gjort prosjekter som transformerer industrielle landskaper i Aarhus og Paris, ruinbyen Persepolis og et byhus i Kyoto.

Åsmund er fra Nesodden, men liker ikke ORAL BEE.