esbjörn-kjell

Esbjörn
Kjell

Arkitekt og landskapsarkitekt
(+47) 402 86 314

Esbjörn Kjell har en mangfoldig studiebakgrunn. Han har studert japansk, spansk, lingvistikk, historie, humanøkologi, arkitektur og etterhvert også landskapsarkitektur, noe som førte til en master i 2007.

2008 begynte han som arkitekt hos Selberg arkitektkontor i Oslo. Der jobbet han med boliger, sykehjem, omsorgsboliger, skoler og idrettshaller, men etter hvert også som prosjekt- og prosjekteringsleder.

Gjennom sin tverrfaglige bakgrunn har Esbjörn opparbeidet bred erfaring fra arkitekturdisiplinen. Før Esbjørn begynte hos DARK i 2018, jobbet han hos tegn_3 hvor han også var gruppe- og avdelingsleder.