François-Xavier Pons - Sivilarkitekt

François-Xavier
Pons

Sivilarkitekt
+47 952 22 802

François har studert både i Toulouse - Frankrike og i Oslo og ble uteksaminert som sivilarkitekt fra AHO våren 2001. 19 års erfaring fra forskjellige kontorer har gitt ham evnen til å følge opp prosjekter av varierende skala og i alle faser. Siden han ble uteksaminert har han jobbet med arkitektur i ulik skala for å gradvis utvikle en interesse og kompetanse for urbanisme og byutvikling.

Hans fokus de siste årene har vært mulighetsstudier, tidligfase prosjektering innen både komplekse bygg- og byplanlegging samt saksbehandling og konkurranser.

François er en samlende person og lagspiller som er strukturert og organisert og har evnen til å styre prosjekter gjennom god dialog og samarbeid