gine-backer-røed

Gine
Backer-Røed

Arkitekt
(+47) 977 79 246

Gine ble uteksaminert fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2017 med diplomoppgaven «Taking Part in Kolstadgata». Diplomoppgaven utforsket arkitektur gjennom medvirkning. Gine også hatt ett år som utvekslingsstudent på The Sheffield School of Architecture i England. I skoletiden var hun prosjektleder for paviljongen «Pusterom» på Majorstua og har også jobbet et år som praktikant hos DARK.

På kontoret jobber hun mye med tidligfase, hovedsakelig innen bolig. Gine har også et engasjement for boligutvikling på fritiden og jobber sammen med Tøyen Boligbyggelag for å utvikle gode, rimelige boliger med lokal forankring.