henriette

Henriette
Crook

Byplanlegger
+4793410582

Henriette ble uteksaminert by-og regionplanlegger fra NMBU i 2020 med masteroppgaven «Kulturminner i byutvikling: en diskursanalytisk tilnærming til verdsetting av kulturminner i kompakt byutvikling». Oppgaven ser nærmere på kulturminners plass i kompakt byutvikling, og hun ble videre nominert til Aspelin Ramm prisen 2020 for sitt arbeid. Tidligere har hun studert i Bergen, hvor hun tok bachelorgrad i samfunnsgeografi ved UIB, i tillegg til et semester utveksling ved Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Henriette finner sin inspirasjon til bærekraftig byutvikling i skjæringspunktet mellom vern og utvikling og samspillet mellom disse. Hun er opptatt av å løfte frem den eksisterende bygningsmassen og dens historier som en ressurs i fremtidens byutvikling.

 

Utenom arbeidstiden finner du Henriette helst på tur i fjellet til fots eller på ski, oppdagelsesferd i byen eller i kajakk på fjorden- alt etter hva sesongen og tilsier.