morten-jakobsen

Morten
Jakobsen

Arkitekt
(+47) 480 33 252

Morten er utdannet arkitekt fra AHO, etter et studieløp som inkluderte ett års opphold på Politecnico di Milano. I sitt diplomarbeid, «To reveal an iceberg – Tromsø Museum and the open storage», utforsket han hvordan en større del av et museums samlinger kan tilgjengeliggjøres for publikum.

Han har en spesiell forkjærlighet for å løse tekniske utfordringer, men jobber gjerne allsidig med forskjellige programmer og skalaer. Morten trives best når han har et mindre hobbybyggeprosjekt på hjemmebane, og et større og mer komplekst prosjekt på jobb.

Morten har erfaring med tidligfase, detaljprosjektering, gjennomføring, byggeplassoppfølging og er ekstra glad i alt som kan bygges i tre.