nicole-dark-arkitekter

Nicole
Holmeseth-Martin

Arkitekt, urbanist
+4740337108

Nicole har en bred bakgrunn fra både praksis og akademia innen arkitektur, byplanlegging og urbanisme. Som stipendiat på AHO forsket Nicole på temaer knyttet til sosiale media og hverdagsbyen, kulturell mobilitet i Oslo og medvirkning i planprosesser. 

Før Nicole begynte hos DARK Arkitekter i 2020, jobbet hun hos Arcasa Arkitekter som reguleringsarkitekt hvor hun også hadde fagansvar for urbanisme og store reguleringsplaner.