dsc0777silje-2018

Silje
Widing

Arkitekt
(+47) 926 99 010

Silje er studerte på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo med diplomoppgaven «Skøyen-struktur: introverte boliger i en tett-lav urbanitet» i 2011/2012. Oppgaven utforsket forholdet mellom tetthet og kvalitet i sentrumsnære boliger. Som del av studiene tilbrakte hun også et år som Valle-stipendiat ved University of Washington i Seattle, grungens hjemby.

Silje liker presisjon og detaljering, boligprosjekter i alle størrelser, og transformasjon og rehabilitering av eksisterende bygg. Hun er spesielt svak for etterkrigstidens funksjonalisme, alle former for kulturbygg og andre bygg for felleskapet. Silje har erfaring fra alle prosjektfaser, fra utredning og idéutvikling, til myndighetsbehandling, detaljprosjektering og gjennomføring med byggeplassoppfølging. Hun har jobbet med varierte oppdrag som kontor, hotell, eneboliger og hytter, og rehabilitering av både nyere og antikvarisk bygningsmasse.

Før hun begynte i Dark har Silje jobbet hos Mellbye Arkitektur og Interiør, Logg arkitekter og Noark arkitekter. På fritiden går Silje gjerne på konserter, på ballett i Operaen eller sjekker ut nye spisesteder.