dsc0777silje-2018

Silje
Widing

Arkitekt
(+47) 926 99 010

Silje studerte på AHO og leverte diplomoppgaven «Skøyen-struktur: introverte boliger i en tett-lav urbanitet» i 2012. Oppgaven utforsket forholdet mellom tetthet og kvalitet i sentrumsnære boliger. Hun har også vært Valle-stipendiat ved University of Washington i Seattle.

Silje liker presisjon, detaljering, transformasjon og rehabilitering av eksisterende bygg. Hun er spesielt svak for kulturbygg, bygg for felleskapet og etterkrigstidens funksjonalisme. 

Hun har jobbet med varierte oppdrag som kontor, hotell, eneboliger, hytter, og rehabilitering av både nyere og antikvariske bygg.

Før hun begynte i DARK jobbet Silje hos Mellbye Arkitektur, Logg Arkitekter og Noark Arkitekter.

På fritiden går Silje gjerne på konserter, på ballett i Operaen eller sjekker ut nye spisesteder.