Astri_Edited

Astri
Sundström Konradsson

Arkitekt
+46 736 476 183

Astri er utdannet arkitekt ved Lunds Univeristet. Hun har tidligere vært praktikant hos Grape ArchitectsDyrvik Arkitekter og jobbet med ASF Sweden og Sarastri Arkitektur och Design, før hun begynte i DARK i 2020.

Som arkitekt er Astri opptatt av å skape mangfoldig arkitektur med mennesker i fokus. Hun liker å reise og oppdage nye kulturer, noe som resulterte i at diplomoppgaven hennes gikk ut på å designe en steinerskole i Kenya. Prosjektet undersøkte arkitektur i forhold til kultur, bærekraft og utdanning.

På fritiden liker Astri som nevnt å reise, men er hun er hjemme i byen finner man henne sannsynligvis på en av basketbanene på Tøyen.