Astrid_2019_DSC_4235

Astrid
Tømmerås Haug

Arkitekt
+4792277442

Astrid er utdannet arkitekt fra NTNU med ett år som gjestestudent ved AHO. Etter studiet ble hun værende i Oslo hvor hun har jobbet som frilans og vært innleid på større boligprosjekter.

Astrid har hatt hovedfokus på gjennomføring og jobbet tett med entreprenører og byggherre frem mot ferdigstillelse.

I tillegg han hun også erfaring med blant annet rehabilitering, omsorgsboliger og næringsbygg. Astrid er en del av DARK sitt største prosjekt om dagen Økern Portal.