bjørn

Björn
Englöv

Arkitekt/Urban Designer
(+47) 400 38 184

Bjørn tok eksamen i 2018 ved Lunds Universitet. Han bidrar med sin kunnskap og interesse for arkitektur, byplanlegging og humangeografi. I mastergraden sin skrev han om hvordan shoppingkulturen har endret og fragmentert den moderne svenske byen, og stilte spørsmål hvor hvordan e-handel vil forandre byer fremover. Bjørn har tidligere jobbet i ÅWL Arkitekter i Stockholm og har jobbet med prosjekter i Kina, India og Tanzania.