Cathrine_Heisholt

Cathrine
Heisholt

By- og arealplanlegger
+4792247935

Cathrine er en by- og arealplanlegger med tverrfaglig studiebakgrunn (ESST Master of Arts fra Roskilde University Center) og over 13 års erfaring som areal- og kommuneplanlegger i Tønsberg kommune, før hun kom til DARK i januar 2022. Hun har erfaring fra alle typer planprosesser og kan bistå i alt fra å utarbeide planforslag, planprogram og konsekvensanalyser til steds- og mulighetsanalyser og andre typer utredninger innenfor by- og stedsutvikling. Cathrine brenner for gode og involverende prosesser som tar både mennesket og omgivelsene på alvor, og har bred erfaring i å gjennomføre medvirkningsprosesser med innbyggere og andre aktørgrupper.

 

Cathrine er glad i både sjø, snø og det gode liv i byen. Hun bader hele året i skjærgården i Tønsberg hvor hun bor, og trives like godt til fjells med et brett under beina og urørt puddersnø som på en konsert i byen med gode venner.