Dark-Arkitekter-Fredrikstad-Dag Ulrik Pettersen

Dag Ulrik
Pettersen

Arkitekt. Avdeling Fredrikstad
(+47) 924 82 512

Dag Ulrik studerte ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I sin diplomoppgave jobbet han med boliger for studenter og eldre – en modell som er lite utforsket i Norge, men som har hatt suksess i flere andre land. Siden da har Dag Ulrik jobbet i Oslo, hovedsakelig med boligprosjekter, fra skissefase til detaljering og oppfølging på byggeplass. Han har en forkjærlighet for boligarkitektur og er opptatt av harmoni og varighet i arkitekturen – den beste arkitekturen er den som blir finere med tiden.

Dag Ulrik begynte hos DARK Fredrikstad våren 2021, da han flyttet tilbake til sin hjemby Halden.