Emilie_Christensen

Emilie
Christensen

Praktikant
(47) 41206316

Emilie har gjennomført 5 år ved Design og Arkitekturhøgskolen i Oslo og er for tiden praktikant hos DARK Arkitekter. Ved siden av studiet har Emilie tilegnet seg erfaring gjennom flere konkurranser. Hun har mest erfaring med store og komplekse bygg, men trives godt med prosjekter i både små og stor skala.

 

Emilie er spesielt engasjert i boligproblematikken for eldre og ønsker å skape en inkluderende og sosial arkitektur.

 

På fritiden er hun å finne svevende under en fallskjerm eller i sosiale settinger med venner.