ErikEge_web

Erik
Ege

Arkitekt
(+47) 932 31 574
Utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim med erfaring innen detaljprosjektering, ideutvikling og strategisk problemløsning.
Erik har i hovedsak jobbet med hotell, konkurranser og mulighetsstudier innen byutvikling og større bygningskomplekser med hovedvekt på detaljprosjektering og gjennomføring. I tillegg til utdanningen sin jobbet Erik deltid som tømrer mens han studerte. 
Erik har en genuin interesse for å videreutvikle måten vi jobber på, spesielt med tanke på den revolusjonære utviklingen innenfor BIM og ny teknologi. Han brenner sterkt for å effektivisere arbeidsprosesser og hvordan vi bruker digitale verktøy, og han hater å gjøre de samme oppgavene om og om igjen. Utover dette trives han godt i klatreveggen eller på tur i fjellet, og må sies å være over gjennomsnittet interessert i engelsk fotball.
 
Høsten 2018 ble Erik tatt opp som partner i DARK Arkitekter og dermed en del av ledelsen på kontoret. Han trives veldig godt i denne rollen og ser fremover med stor optimisme.