Dark-Arkitekter-Fredrikstad-Gjermund Wibe

Gjermund
Wibe

Daglig leder, partner, arkitekt. Avdeling Fredrikstad
+47 413 14 005

Gjermund har sin master i arkitektur fra NTNU i 2008 og mottok Arkitektbedriftenes profesjonalitetspris for sin oppgave «Rom for pilegrim».

Han har arbeidet ved flere kontorer, blant disse egen praksis, og har erfaring med prosjektledelse fra konseptfase til ferdigbefaring med spesiell kompetanse innen bolig, skole-, næring- og omsorgsboligprosjekter. Videre besitter han erfaring fra konkurranser i ulike nivåer og skala, tverrfaglige prosesser og lederskap.

Han er opptatt av å tilegne seg ny kunnskap omkring bærekraftige og innovative løsninger i forhold til materialbruk, energikrav og tekniske løsninger, og verdsetter den merverdien som oppstår gjennom samarbeid på tvers av profesjoner.

Gjermund brenner for by- og stedsutvikling gjennom medvirkningsprosesser, rommene mellom husene og de gode offentlige plassene. Gjennom sitt lederverv i Østfold arkitektforening sørger han for å vie sin tid til faget også på fritiden.