grunnelin

Gunn Elin
Smørdal Birkenes

Partner - Interiørarkitekt, Dark Stavanger
+47 922 39 904

Gunn Elin var ferdig utdannet interiørarkitekt MNIL i 2003. Det var allerede i 8. klasse på ungdomsskolen at Gunn Elin bestemte seg for å bli interiørarkitekt, og har siden da målbevisst jobbet seg gjennom kunsthistorie grunnfag på universitetet i Bergen, 2-årig kunstskole i Stavanger og 5-årig interiørarkitektstudie på kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til dette har hun pedagogisk bakgrunn i designfag fra Høgskolen på Vestlandet. Gunn Elin har i en treårsperiode vært leder for Norske interiørarkitekters landsforening i Rogaland, og har stor interesse for kulturliv og musikk. Hun jobbet i en periode som konsertansvarlig på konsertstedet Folken ved siden av å jobbe som interiørarkitekt, og har stadig en og annen god historie på lur.

Gunn Elin har 16 års erfaring fra flere av Stavangers store arkitektkontor, har bygd opp sitt eget interiørarkitektkontor og har oppdrags- og ledererfaring. Hun har nå tatt steget med å starte opp tverrfaglige Dark Stavanger AS sammen med to tidligere kollegaer, og gjør dette svært målrettet og med stor iver. Det er heller ikke til å legge skjul på at hun vet å glede kollegaene sine når hun spretter et par poser M&M`s etter lunsj på fredagen.

Gunn Elin går fra sommeren 2019 ut i ett års permisjon på grunn av etterutdanning.