Dark-Arkitekter-Fredrikstad-Hans Kristian Nygaarden

Hans Kristian
Nygaarden

Arkitekt. Avdeling Fredrikstad
+47 46 670 257

Hans Kristian er utdannet bygningsarkitekt, som etter studier i Trondheim og København tok sin mastergrad i arkitektur ved NTNU Trondheim i 2007.

Etter endt studie arbeidet Hans Kristian i over 10 år i København, for bl.a. NORDIC og Juul | Frost Arkitekter, før han i 2018 flyttet tilbake til Norge, og endelig ble en del av teamet i DARK Fredrikstad i 2021.

Hans Kristian har erfaring fra alle faser i byggeprosjektet, fra idé- og mulighetsstudier til detaljprosjekt og oppfølging på byggeplass.

Hans Kristian har i sin tid i både Danmark og Norge arbeidet med et bredt spekter av prosjekter, men har i de senere år hatt hovedfokus på helse- samt boligprosjekter.