DSC05985

Ingrid
Hove Viljoen

Arkitekt
479 47 826

Ingrid er utdannet arkitekt ved AHO og ble ferdig der i 2020. Diplomoppgaven hennes «The Living Bridge» handlet om å transformere Nylandsbrua på Grønland i Oslo fra en trafikkmaskin til en reell resurs for byen.

Ingrid har tidligere vært praktikant for DARK og et lite arkitektkontor i Sør-Afrika. Hun var også på utveksling på Tokyo City University som en del av utdanningen.

Ingrid er interessert i hvordan arkitektur kan spenne fra storskala planlegging til arkitektonisk design. Som arkitekt er hun spesielt opptatt av rollen det menneskelige aspektet, sosial bærekraft og en grundig forståelse av det urbane liv har i prosjektene.