joakim-glenthøj

Joakim
Glenthøj

Arkitekt
(+47) 928 39 545
Joakim ble utdannet arkitekt ved NTNU i 2018 - etter fire år i Trondheim og ett år som utvekslingsstudent ved ETSAM i Madrid. I sin diplomoppgave utforsket Joakim nye boligstrukturer og fellesskapsløsninger i tilknytning til boligen og byen – med ambisjoner om å være med på å definere fremtidens boformer. 
 
Før Joakim begynte hos DARK, jobbet han som praktikant hos Dyrvik Arkitekter, og har opparbeidet seg erfaring med tidligfaseprosjekt og konseptutvikling for bolig- og planoppgaver.