KirstinTittinHalsOestigaard_web

Kirstin "Tittin"
Hals Østigård

Arkitekt
(+47) 913 02 978

Tittin er utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim i 1985. Hun har i tillegg master i arkitekturvern fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i 2012. Hun har vært del av Dark-familien i over 20 år, før det jobbet hun hos Arcasa, ØKAW og Lund & Slaatto.

Tittin har arbeidet med prosjektering og myndighetsbehandling av både nybygg og rehabiliteringsprosjekter som f.eks Waldemars Hage, Barcode, ombygging og rehabilitering av bygninger for flere departementer og etablering av gågate og rehabilitering av bygninger i Ruseløkkveien.