KirstinTittinHalsOestigaard_web

Kirstin Tittin
Hals Østigård

Arkitekt
(+47) 913 02 978

Tittin utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Hun tok i tillegg master i arkitekturvern fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i 2012. Tittin har vært del av DARK-familien i over 20 år, før det jobbet hun hos Arcasa, ØKAW og Lund & Slaatto.

Tittin har arbeidet med prosjektering og myndighetsbehandling av både nybygg og rehabiliteringsprosjekter som for eksempel Waldemars Hage, Barcode, rehabilitering av bygninger for flere departementer og etablering av gågate og rehabilitering av bygninger i Ruseløkkveien.