Dark-Arkitekter-Fredrikstad-Mette Bistrom

Mette
Biström

Arkitekt. Avdeling Fredrikstad
+47 479 72 295

Mette ble uteksaminert fra Tampere University i 2020 med diplomoppgaven “Lokomotivverkstedet Fotografihus”, en transformasjon av det gamle lokomotivverkstedet på Sørenga i Oslo. Prosjektet utforsker de historiske lagene i gamlebyen, og fremhever spesielt den industrielle kulturarven i området. 

 

Under studietiden var Mette på utveksling på AHO, etterfulgt av et praksisår hos Momentum arkitekter. Før diplomen jobbet hun også for Playa Architects i Helsinki, et kontor som i hovedsak tegner boligprosjekter.