Nora_2019_DSC_6385

Nora
Hassel Mørch

Arkitekt
+47 924 38 630

Nora ble ferdig på AHO i 2017, og var blant annet på utveksling til Pontificia Universidad Catòlica de Valparaìso i Chile mens hun studerte. I sitt diplomarbeid, «Taking Part in Kolstadgata», utforsket hun områdeutvikling og nye sosiale boligkonsepter gjennom brukermedvirkning på Tøyen.  Som student var Nora også prosjektleder for TreStykker, en studentworkshop, der studentene selv bygget en paviljong i tre på Majorstua.

Nora har tidligere jobbet hos Hille Melbye Arkitekter. Hun har jobbet mest med tidligfase, hovedsakelig innen bolig. Nora er spesielt interessert i å skape gode boligsosiale løsninger, noe hun arbeider med sammen med Tøyen Boligbyggelag.

På fritiden drar Nora gjerne på tur med et surfebrett, snowboard eller fiolin.