ragnhild-pedersen-foss

Ragnhild
Pedersen Foss

Arkitekt
(+47) 452 10 450

Ragnhild har en master i Akitektur fra NTNU. Som student deltok hun i et team som startet verkstedet TreStykker'11. Det resulterte i "RAKE Visningsrom", et lite utstillingsområde for kunst og arkitektur. Prosjektet ble nominert til Mies van der Rohe-prisen 2013.

Ragnhild interesserer seg for by- og samfunnsutvikling, og arbeider mye med tidligfasen av konseptutvikling. Før hun begynte hos DARK i 2017, jobbet Ragnhild hos Alt Arkitektur i Oslo og Lusparken Arkitekter i Trondheim.