RannveigYli_web

Rannveig
Yli

Arkitekt
(+47) 936 17 566
Rannveig har vært en del av DARK-familien siden 2008. Etter studier i Nederland og Trondheim tok hun mastergraden sin ved NTNU i 2008 med diplomprosjektet «I mellom – ny strategi for organisering og utforming av asylmottak». Rannveig er særlig interessert i arkitektur med sosialt fokus og arkitekturens påvirkning på mellommenneskelige relasjoner.
Hun har erfaring fra alle faser i prosjekter, fra idéutvikling og mulighetsstudier til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging for ulike program og skala, både på nybygg og rehabilitering.  
Rannveig har vært BREEAM-NOR akkreditert siden 2012 og er også vår «in house» yogainstruktør.