Dark_Stemning08

Robert
Sømod

Arkitekt
(+47) 975 48 764

Robert ble uteksaminert fra Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo januar 2018 hvorav ett av semestrene var som utvekslingsstudent på Faculdade de Arquitecture do Porto, Portugal. Robert har en bred bakgrunn av ulike fag, inkludert juss, teater og musikk, og har i tillegg vært engasjert som prosjektleder og webutvikler for «120Hours», en arkitektkonkurranse for studenter med mål å være en pådriver av nye tanker og diskusjoner til det arkitektfaglige miljøet verden over.

Roberts interesse ligger i å utforske romlighet, form og materialitetenes egenskaper, og I Dark har han spesialisert seg innen utvikling av bolig og hotell.