SebastianGulliksenStokkebokjaer_web

Sebastian Gulliksen
Stokkebokjær

Arkitekt
(+47) 415 54 315
Sebastian har erfaring fra alle prosjektfaser. Han har jobbet med både rehabilitering og komplekse nybygg.
Sebastian tok masteren sin ved AHO i 2012. I diplomoppgaven tegnet han seniorboliger i hjembyen, Tvedestrand, og forsket på hvordan man bygger stort i en by preget av småskala-hus. 
Diplomoppgaven hans ble nominert til AHO sin Diplompris for Arkitektur, Urbanisme og Landskapsarkitektur. Sebastian har spisskompetanse innenfor BIM. Den seneste tiden har han vært prosjektleder i konsept og reguleringsfasen.