Planlegging for fremtiden

18. January 2024
18. January 2024

I en tid med økt grad av usikkerhet i markedet og byggebransjen, ser vi at flere utbyggere setter nye byggeprosjekter på vent i påvente av bedre utsikter. Selv om vi nå har flere større boligprosjekter i gjennomføringsfasen, deriblant Malerhaugveien 15 i Oslo, Sentrumshagene i Ås og Bjørndalen Amfi i Kristiansand, ser vi strategisk på hvordan vi kan planlegge for fremtidens prosjekter mens vi opplever et lavere tempo i boligbyggingen.

Siden konkurranseseieren for utviklingen av Barcode-området i 2003, har vi arbeidet med et stort utvalg komplekse plansaker og reguleringsarbeid i Oslo og for nærliggende knutepunkter. Vi ser at våre beste prosjekter er de vi har vært med å definere intensjoner og verdigrunnlag i startfasen, og fått følge i tett samarbeid med oppdragsgiver og samarbeidspartnere videre i prosessen fra A til Å. DARK Arkitekter skal fortsette å planlegge for å skape gode nabolag og steder, og med en stadig voksende portefølje, er vi veldig stolte av å ha Markus og Martin på laget. De er involverte i flere spennende prosjekter, og vi gleder oss til å dele mer av hva som ligger i loopen.

Martin er byplanlegger, og har erfaring med varierte plan- og utredningsoppgaver innenfor både statlig, kommunal og, i hovedsak, privat sektor. Han har arbeidet med større og mindre reguleringssaker, innenfor bolig, kontor og hotell, og har fulgt disse hele veien fra idéfase til ferdig vedtatt reguleringsplan. Martin har særlig interesse for å fremme grønn mobilitet og gode nabolag.

Markus er utdannet arkitekt, med fordypning innen urban design, landskapsurbanisme og transformasjon. Hans prosjekterfaring dekker urban design, medvirkningsprosesser, mulighetsstudier og reguleringsprosess. I prosjektene Markus jobber med er han opptatt av godt samarbeid mellom fagfeltene, for å sikre rammene for god stedsutvikling på tvers av eiendommer.

Vi i DARK Arkitekter har fokus på samfunnsutvikling og kommer til å fortsette å styrke og utvikle vårt planfaglige miljø, både gjennom bred tverrfaglig kompetanse, og faglig spisskompetanse.

flere nyheter

Nytt boligprosjekt ved Ullevål Sykehus

9. April 2024
9. April 2024

Takk til alle som kom på frokostmøte

8. April 2024
8. April 2024

God påske fra alle oss i DARK Arkitekter

25. March 2024
25. March 2024

Kortreist studietur til ferdigstilte DARK-prosjekter

22. March 2024
22. March 2024

Velkommen til frokostmøte i Drammen 4. april

21. March 2024
21. March 2024

Rammetillatelse for oppgradering av historisk hjørnebygg i Kvadraturen

19. March 2024
19. March 2024

Stortorvet 7 kåret til Årets bygg!

15. March 2024
15. March 2024

DARK i triennalelauget

12. March 2024
12. March 2024

Tilgjengeliggjøring av et lukket, historisk Grønlandkvartal

27. February 2024
27. February 2024