2O2Opark

DESIGN: Under utvikling (2019)
STED: Forus Øst, Stavanger
OPPDRAGSGIVER: 2020park AS
PROGRAM: Kontor, handel, tjenesteyting og bolig, 92 000m2

Norges første BREEAM Community

Oversiktsbilde av 2020park

2O2Opark
Norges første BREEAM Community

DESIGN: Under utvikling (2019)
STED: Forus Øst, Stavanger
OPPDRAGSGIVER: 2020park AS
PROGRAM: Kontor, handel, tjenesteyting og bolig, 92 000m2
Oversiktsbilde av 2020park
2020park fra boligområdet.
2020park fra boligområdet.
Torg, 2020park
Torg, 2020park