Pallplassen

STATUS: Under utvikling
PROGRAM: 290 leiligheter, 22 000 m2
OPPDRAGSGIVER: Selvaag Bolig AS
SAMARBEID: LARK Landskapsarkitekter
STED: Lørenskog Stasjonsby

Blant tretoppene

EVE Images

Pallplassen
Blant tretoppene

STATUS: Under utvikling
PROGRAM: 290 leiligheter, 22 000 m2
OPPDRAGSGIVER: Selvaag Bolig AS
SAMARBEID: LARK Landskapsarkitekter
STED: Lørenskog Stasjonsby
EVE Images

Pallplassen består av i alt 12 bygninger fordelt på 7 punkthus, plassert i et bueslag mot sør og sørvest, 2 sentralt plasserte kjernehus og 3 forskutte oppgangsbygg langs veien. Boligene er organisert rundt to kjørbare ‘loops’, som omkranser hvert sitt gårdstun – et i nord og et i sør. Gårdstunene inneholder arealer for opphold, lek, vegetasjon, oppstillingsplasser for brannbil og renovasjon. I midten ligger en felles allmenning, som fungerer som hele bebyggelsens samlingspunkt og grønne, rekreative strøksgate, forbeholdt gange- og sykkel. Denne forener bebyggelsens atkomsttorg i øst og felles festplass i vest.

EVE Images
EVE Images

Tomten utgjør et naturlig skogkledd platå ca. 217 moh. langs Ødegårds vei med vid, usjenert utsikt over Margareta-lia og de mest sentrale områdene av Lørenskog i retning sør- og sørvest. Det er ca. 10 minutters gange fra Pallplassen til Lørenskog Stasjonsbys sentrum, som ferdig utbygget blir et av regionens viktigste lokal- og regionalsentre med flere tusen nye boliger, variert handel, arbeidsplasser, sport/rekreasjonsfasiliteter, institusjoner og ikke minst gode offentlige transportmidler for lokal- og regional befordring.

EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images
EVE Images