Pallplassen

STATUS: Under utvikling
PROGRAM: 290 leiligheter, 22 000 m2
OPPDRAGSGIVER: Selvaag Bolig AS
SAMARBEID: LARK Landskapsarkitekter
STED: Lørenskog Stasjonsby

-

Oversiktsbilde Pallplassen

Pallplassen
-

STATUS: Under utvikling
PROGRAM: 290 leiligheter, 22 000 m2
OPPDRAGSGIVER: Selvaag Bolig AS
SAMARBEID: LARK Landskapsarkitekter
STED: Lørenskog Stasjonsby
Oversiktsbilde Pallplassen

Pallplassen består av i alt 12 bygninger fordelt på 7 punkthus, plassert i et bueslag mot sør og sørvest, 2 sentralt plasserte kjernehus og 3 forskutte oppgangsbygg langs veien. Boligene er organisert rundt to kjørbare ‘loops’, som omkranser hvert sitt gårdstun – et i nord og et i sør. Gårdstunene inneholder arealer for opphold, lek, vegetasjon, oppstillingsplasser for brannbil og renovasjon. I midten ligger en felles allmenning, som fungerer som hele bebyggelsens samlingspunkt og grønne, rekreative strøksgate, forbeholdt gange- og sykkel. Denne forener bebyggelsens atkomsttorg i øst og felles festplass i vest.

Pallplassen sett fra bakkeplan
Pallplassen sett fra bakkeplan

Tomten utgjør et naturlig skogkledd platå ca. 217 moh. langs Ødegårds vei med vid, usjenert utsikt over Margareta-lia og de mest sentrale områdene av Lørenskog i retning sør- og sørvest. Det er ca. 10 minutters gange fra Pallplassen til Lørenskog Stasjonsbys sentrum, som ferdig utbygget blir et av regionens viktigste lokal- og regionalsentre med flere tusen nye boliger, variert handel, arbeidsplasser, sport/rekreasjonsfasiliteter, institusjoner og ikke minst gode offentlige transportmidler for lokal- og regional befordring.