Akersgata 35-39

DESIGN: 2013-2019
STED: Oslo
PROGRAM: Rehabilitering av næringsbygg, 9500 m2
OPPDRAGSGIVER: Storebrand Asset Management

Sentral rehabilitering

.

Akersgata 35-39
Sentral rehabilitering

DESIGN: 2013-2019
STED: Oslo
PROGRAM: Rehabilitering av næringsbygg, 9500 m2
OPPDRAGSGIVER: Storebrand Asset Management
.

Akersgata 35-39 er en næringseiendom ved hjørnet av Karl Johans gate og Akersgata som eies av Storebrand Asset Management. Eiendommen består av to ulike bygg, Akersgata 35 opprinnelig en forretningsgård fra 1960 og Akersgata 39 fra 1919, som er slått sammen. 

.
.

DARK Arkitekter var prosjekterende arkitekt og ledet arbeidet med å modernisere bygget. Målet var blant annet å skape moderne og fleksible arbeidsplasser, oppgradere de tekniske løsningene og sørge for universell tilgjengelighet. En annen viktig del av prosjektet var å gi eiendommene en større andel publikumsrettede virksomheter. 

.
.

Begge byggene hadde gått gjennom ombygging og endringer gjennom årene hvor flere av grepene kan hadde svekket byggenes estetiske og historiske verdier. Som en del av oppgraderingen av næringseiendommen har vi også koblet byggene med en innglasset broforbindelse og lagt et nytt glasstak i det innvendige gårdsrommet, påbygget eiendommen med en teknisk etasje, samt etablert en ny takterrasse.

Et viktig fokus i prosjektet var å ivareta byggets opprinnelige arkitektoniske historiske kvaliteter og forsterke byggenes identitet, både gjennom de eksisterende og nye løsningene.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takterrassen Foto: LARK Landskap
Takterrassen Foto: LARK Landskap
Takterrassen Foto: LARK Landskap
Takterrassen Foto: LARK Landskap
Takterrassen Foto: LARK Landskap
Takterrassen Foto: LARK Landskap