Askerholmen

DESIGN: Under utvikling (2018)
STED: Asker
OPPDRAGSGIVER: Skanska
PROGRAM: Bolig og næring

Et åpent kvartal

Askerholmen sett fra Gamle Drammensvei

Askerholmen
Et åpent kvartal

DESIGN: Under utvikling (2018)
STED: Asker
OPPDRAGSGIVER: Skanska
PROGRAM: Bolig og næring
Askerholmen sett fra Gamle Drammensvei

Til grunn for prosjektet ligger et ønske om å skape en god overgang mellom den urbane situasjonen i Asker sentrum og villaområdet i vest. Grepene i prosjektet følger mange av prinsippene fra Føyka/Elvely-planen.

Oversiktsbilde mot Asker sentrum. Føyka/Elvely-planen vist i grå volumer til høyre i bildet.
Oversiktsbilde mot Asker sentrum. Føyka/Elvely-planen vist i grå volumer til høyre i bildet.

Boligbebyggelsen er løst som to volumer som danner et åpent kvartal. Bebyggelsen danner et gårdsrom som er skjermet for støy fra Gamle Drammensvei samtidig som det åpner seg mot villabebyggelse i vest. Boligvolumene ligger over en base som inneholder matbutikk og noen mindre lokaler for handel eller tjenesteyting. Basen er tar opp noe av høydeforskjellen mot villabebyggelsen i vest og skaper et hevet gårdsrom hvor boligenes uteareal kommer i kontakt med det grønne vegetasjonsbeltet.

Oversiktsbilde mot nordøst.
Oversiktsbilde mot nordøst.