Bjørndalen B6-B8

DESIGN: 2017- d.d.
STATUS: Under bygging
STED: Kristiansand
PROGRAM: Bolig
OPPDRAGSGIVER: Skanska
SAMARBEID: Lark Landskap

https://www.mittbjorndalen.no/

MIDT I EPLEHAGEN

Biologisk mangfold på taket

Bjørndalen B6-B8
MIDT I EPLEHAGEN

DESIGN: 2017- d.d.
STATUS: Under bygging
STED: Kristiansand
PROGRAM: Bolig
OPPDRAGSGIVER: Skanska
SAMARBEID: Lark Landskap

https://www.mittbjorndalen.no/
Biologisk mangfold på taket

Bjørndalen vil bli en helt unik og attraktiv bydel i Kristiansand. Med den sentrale parken som hjertet i den nye bydelen, og den umiddelbare nærheten til både by og rekreative områder. Her har det vært vært fokus på helhetlig og fremtidsrettet planlegging, og vil bli et godt bomiljø som vil ha rom for alle aldere og faser av livet.

.
.

Bokvalitet har vært fokus når vi har tegnet disse leilighetene. Bokvalitet er et litt diffust ord, men handler for om fleksible, gode og robuste løsninger. Sammenhengen mellom ute og inne, utsyn og innsyn, dagslysgrad og proposjonene på rom. Denne typen kvaliteter er avgjørende for hvordan man opplever kvaliteten på en bolig.

.
.

Mye av det vi tegner og planlegger er ikke noe man «ser»,
men «opplever». Boligkvaliteten omfatter organiseringen av boligens funksjoner,
størrelsen på rommene i forhold til hverandre og gode tekniske løsninger som
er sentrale for hvordan det er å leve i boligen. 

Dette kan være noe man ikke umiddelbart ser på en tegning eller på en visning, men god arkitektur ivaretar alle disse aspektene.

.
.
.
.
.
.
.
.