Bjørndalen KF4

DESIGN: 2020
STATUS: Konkurranse og forprosjekt
STED: Bjørndalen, Kristiansand
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring
OPPDRAGSGIVER: Skanska Eiendomsutvikling

Bjørndalen Amfi

Illustrasjon av fasade mot sør

Bjørndalen KF4
Bjørndalen Amfi

DESIGN: 2020
STATUS: Konkurranse og forprosjekt
STED: Bjørndalen, Kristiansand
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring
OPPDRAGSGIVER: Skanska Eiendomsutvikling
Illustrasjon av fasade mot sør

Bjørndalen Amfi retter seg mot en miks av beboere som har til felles at de består av små hushold. Det vil være unge par, aleneforeldre, single og førstegangskjøpere. En fellesnevner er gjerne ønsket om en mindre og økonomisk
leilighet, men at behovet for felleskap er til stede. Dette legger til rette for muligheter for sambruk og deling av funksjoner man ikke har mulighet og rom til å ha internt i hver boenhet.

Stemningskisse fra parken
Stemningskisse fra parken

I Bjørndalen Amfi legges det til rette for sambruk og deling av funksjoner mellom beboerne. Prosjektet ønsker å skape en gradering fra helt private soner til felles og offentlige områder. Leilighetene er private soner som skal inneholde og oppfylle alle de elementære behov en beboer trenger i hverdagen, men man unngår å bruke mye areal til funksjoner som kan deles beboerne imellom. Disse funksjonene kan inneholde alt fra felles tv-stue/aktivitetsrom/bibliotek til sykkelverksted
og treningsrom.

Volum diagram
Volum diagram

Ved å legge funksjoner som kan fungere som en utvidet del av boligen i fellesarealer, legger man opp til møter mellom mennesker og en økt bokvalitet. Gradvis beveger man seg fra privat til offentlig. Bjørndalen Amfi er et prosjekt som fokuserer på sosial bærekraft og bokvalitet i en urban situasjon.

Fasade system
Fasade system

Det skal legges stor vekt på å skape gode og funksjonelle hjem med effektive og moderne planløsninger og gode lysforhold. Prosjektet skal treffe målgruppe, skape kvalitet og tilby merverdi. Næringsarealet i første etasje søker å komplimentere feltet med innhold som passer inn i en moderne bydel.