Fotografihuset

DESIGN: 2019
STED: Sukkerbiten, Bjørvika
OPPDRAGSGIVER: Oslo Kommune
PROGRAM: Fotografihuset, konkurranse

Horisont

Bidraget "Horisont" sett fra sjøen

Fotografihuset
Horisont

DESIGN: 2019
STED: Sukkerbiten, Bjørvika
OPPDRAGSGIVER: Oslo Kommune
PROGRAM: Fotografihuset, konkurranse
Bidraget "Horisont" sett fra sjøen

DARK Arkitekter leverte i juni sammen med søsterselskapene, Lark landskap og Zinc, bidraget "Horisont" til den åpne konkurransen om å tegne Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika. Vinneren av konkurransen ble Atelier Oslo.

Interiør
Interiør

Vår intensjon var å skape to inviterende bygninger med høy
fleksibilitet, og en fasade som henvender seg til alle retninger – et
bygg uten en bakside. Byggene har horisontale overhengende
tak av tre som ikke konkurrerer med Operaens diagonale form og
Munchmuseets vertikal. Fra de nevnte byggene er ambisjonen å
skape et visuelt grønt område.

Byggene på Sukkerbiten og Bjørvikautstikkeren har samme
overordnede designgrep for å skape en sammenheng mellom de to.
Rundt byggene strekker det seg et ytre sjikt av tresøyler som bidrar
til at de forholder seg nøytralt til omgivelsene. I tillegg til å være en
kontrast til de harde materialene som Bjørvika består av, vil denne
materialiteten være med på å gi et uformelt utrykk. Søylene vil også
være med å skape en diffus overgang mellom det offentlig rom og
byggets funksjoner, og tillater en strøm av folk på vandring over
Sukkerbiten. Målet er at det sentrale rommet og hovedadkomsten
blir en del av det offentlige og urbane bygulvet som øya for øvrig
består av.

De to byggene er organisert for mest mulig fleksibilitet i bruk og
henvendelse, med en fordeling som gir muligheter til å bruke de
ulike rommene sammen som en helhet eller hver for seg til ulike
arrangementer.

Hovedprogrammene er delt inn i to ulike kategorier. De aktive og
betraktende funksjonene. De delene av hovedbygget hvor det vil
være høy aktivitet på dag- og kveldstid er lagt til 1 etasje, hvor alle
henvender seg mot utsiden og inn mot et felles midtrom. Fra hjertet
i bygget skal man kunne orientere seg og nå alle husets funksjoner.

Bidraget "Horisont" sett fra luften
Bidraget "Horisont" sett fra luften

Målet var å lage en yrende destinasjon på Sukkerbiten. Byggets
har fått sin rasjonelle form etter ønske om å skape en stor
urban plass som kan brukes til ulike arrangementer, festivaler
og liknende. Dette kan være i samspill med Fotografihuset,
men plassen og bygget skal også kunne brukes uavhengig av
hverandre.

Den lille bukten mellom de to fotohusene blir rammet inn på en
uformell måte. Midt i en bydel av metall og betong befinner man
seg i en liten verden hvor byggene inntil vannet har eksponert
treverk og gress på taket. Langs hele Sukkerbiten skal det være
mulig å komme i kontakt med sjøen. Enten om man ønsker å
legge til med båt eller ta seg et bad.

Mot vannet trappes i hovedsak tomten ned, for å skape mulighet
for å bade, slappe av og nyte utsikten. Det er et ønske om å
skape ulike soner som skaper aktivitet. Plassen vil være et frodig
og grønt område men med robuste overflater som skal invitere til
ulik bruk.

Arealoppgave
Arealoppgave

Hovedbygget har fleksible rom som skal kunne brukes til ulike
kurs og arrangementer til ulike tider. Dette er gjort ved å
muliggjøre for arrangementer som kan ha separate innganger
fra utsiden av bygget. Rommene ut mot fasaden får en blendings
gardin/skjerm på innsiden som gir mulighet til å styre innsyn og innslipp av dagslys i de ulike rommene. Restauranten ligger
med utsikt over sjøen, og har mulighet til å stenges av fra
fotografihuset. Det er også mulig med en stor utendørs servering.

Bygulvet fra uteplassen og de omkringliggende bryggene trekkes
inn under søylene og videre inn i det sentrale rommet, som vil
fungere som en urban plass. Det legges opp til en naturlig flyt
mellom inne- og utendørsaktivitet.

Snitt
Snitt

Planen for konstruksjonen er gjort sammen med bygningsingeniør
og sikter på å lage bærekraftige og energieffektive bygg.
Hovedideen går ut på å bygge en lett konstruksjon, med lave
punktlaster over en stiv betongplate. Dette vil redusere kostnader
og ressursbruk til fundamentering, fordi den eksisterende
kai-konstruksjonen allerede er fundamentert på peler til berg.

Byggene blir oppført med hybriddekker, med kjerne i massivtre og
påstøp av betong. Med treverk som hovedmateriale i byggene har
det stor effekt på byggets økologiske fotavtrykk.

Som et resultat av takoverhenget, blir det mot sør naturlig
skygge. Om vinteren tillates fortsatt det lave lyset langt inn i
bygget. En dobbel fasade på Nordsiden reduserer varmetapet
og det kan vurderes translucensen elementer i glasset. Forsyning
med elektrisk energi skjer med fornybare energikilder i form av et
solcelleanlegg i deler av fasaden. Det vurderes også å bruke enten
fjernvarme eller installasjon av en sjøvannsvarmepumpe.

.
.

De grønne takene vil være et viktig bidrag til byens mikroklima
og til overvannshåndtering i Oslo sentrum. De absorberer
regnvann, tjener som habitat for innsekter, fugler og planter som
i dagens byer har begrenset plass, og bidrar positivt til det lokale
mikroklima. Utomhus vil det være små forsenkninger i bygulvet
for å samle regnvannet og reflektere lyset inn i bygget.

Horisont er et prosjekt for fremtiden som ser til fortiden for enkle
og robuste løsninger.