Gjerdrums vei 12

FULLFØRT: 2018
PROGRAM: 11 700 m2 - 266 studentboliger
OPPDRAGSGIVER: Fredensborg Norge AS
STED: Nydalen

CAMPUS G12

.

Gjerdrums vei 12
CAMPUS G12

FULLFØRT: 2018
PROGRAM: 11 700 m2 - 266 studentboliger
OPPDRAGSGIVER: Fredensborg Norge AS
STED: Nydalen
.

Campus G12 ligger i Nydalen, langs Akerselva og ble oppført som spinneri i 1856 og veveri i 1864 for Nydalens Compagnie Bomullsspinneri.

Bygningene har siden 1980-tallet blitt brukt til kontor og tv-produksjon. Hele det historiske fabrikkanlegget er nylig blitt regulert til bevaring av kulturmiljø, og i den forbindelse endres bruken til studentboliger.

.
.
.
.

Rehabilitering av bygningen foregår i tett samarbeid med antikvariske myndigheter, oppdragsgiver og entreprenør. Bygningsmassen er typisk for industribygg fra 1850-tallet, som massive teglssteinsbygninger med store vindusflater.

.
.
.
.

Det er høye ambisjoner om å skape et attraktivt bomiljø med utgangspunkt i de kvalitetene bygningene og anlegget innehar. Det er et mål om å beholde det røffe indrustripreget i kontrast til moderne og mer forfinet materialbruk i hver enkelt bolig.

.
.

I tillegg til studentboliger og fellesarealer til boligene, vil prosjektet inneholde et felles torg med lokale tilbud som forretninger, spisesteder og pub/bar. Bygningsmassen er omgitt av et større utomhusanlegg mot elva, og vil være felles for studentene som bor på Campus G12.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.