Larvik Grandkvartalet

DESIGN: 2011-2015
STED: Vestfold, Larvik
OPPDRAGSGIVER: Larvik Kommune
PROGRAM: 28000 sqm housing, retail and commercial

ET NYTT PULSERENDE HJERTE

LARVIK GRANDKVARTALET DARK ARKITEKTER 2015

Larvik Grandkvartalet
ET NYTT PULSERENDE HJERTE

DESIGN: 2011-2015
STED: Vestfold, Larvik
OPPDRAGSGIVER: Larvik Kommune
PROGRAM: 28000 sqm housing, retail and commercial
LARVIK GRANDKVARTALET DARK ARKITEKTER 2015

Vi mener at prosjektet bør vurderes opp mot overordnede mål for utvikling av Larvik. Bidrar prosjektet til en ønsket byutvikling? Er det med på å realisere Larviks framtid som en attraktiv og levende by? Er prosjektet et bidrag til å styrke videre utvikling av indre havn og realisering av fjordbyvisjonen?

.
.

DARK har laget et bygrep som et godt svar på de utfordringene Larvik sliter med. Det vil skape byliv, vekst og kommunikasjon til fjorden. Det er et første trinnet på veien til å realisere fjordbyvisjonen. Vi håper disse aspektene vil inngå i en grundig helhetsvurdering og en god byutviklingsdiskusjon for å finne de beste løsningene. Vi tror forslaget er godt dokumentert og har kvaliteter som kan bidra til at vi får en fruktbar og interessant hørings- og medvirkningsprosess framover.

Grandkvartalet Prinsegata
Grandkvartalet Prinsegata

Grandkvartalet ligger i Larviks kjerne og blir brikken som får bypuslespillet til å gå opp. Passasjen gjennom kvartalet vil binde sentrum sammen med indre havn. Den kan bli Larviks “La Rambla”. Det blir den naturlige ferdselsåra mellom bykjernen og fjorden. Kombinasjonen av spennende møteplasser og pulserende byrom med flere nye funksjoner vil fylle folks behov for positive opplevelser og attraktivitet

.
.
Grandkvartalet Illustrasjonsplan dark arkitekter larvik
Grandkvartalet Illustrasjonsplan dark arkitekter larvik
.
.
Grandplassen
Grandplassen
Grandkvartalet larvik dark arkitekter section snitt
Grandkvartalet larvik dark arkitekter section snitt
grandkvartalet larvik dark arkitekter tårn tower vismo
grandkvartalet larvik dark arkitekter tårn tower vismo
Grandkvartalet Snitt larvik dark arkitketer
Grandkvartalet Snitt larvik dark arkitketer