Gulskogen

DESIGN: Under utvikling (2017)
STED: Drammen
OPPDRAGSGIVER: Vestaksen Eiendom
PROGRAM: Mulighetsstudie for urbant boligområde

Gjenbruk av papirfabrikken

Oversiktsbilde

Gulskogen
Gjenbruk av papirfabrikken

DESIGN: Under utvikling (2017)
STED: Drammen
OPPDRAGSGIVER: Vestaksen Eiendom
PROGRAM: Mulighetsstudie for urbant boligområde
Oversiktsbilde

I mulighetstudiet for Gulskogen som ble lagt frem for Vestaksen Eiendom i starten av 2020 foreslår vi i DARK Arkitekter å bevare og gjenbruke flere av de gamle fabrikkbygningene. Det legges opp til bevaring av tre bygninger som på hver sin måte representerer den gamle papirfabrikkens historie; den aller første fabrikkbygningen fra 1910, lagerbygningen ved elva kontorbygningen fra 1948. 

Nærbilde oversikt 1
Nærbilde oversikt 1

Fabrikkbygningen kan benyttes til et slags fleksilokale og bydelshus, som kan brukes av barnehagen eller skoler i nærområdet på dagtid, og beboere på området på kveldstid. Lagerbygningen ved elva kan settes i stand over tid og benyttes til servering og annen publikumsaktivitet tilknyttet elva. Det er gode solforhold på kveldstid, og den ligger til mulig fremtidig bro. Kontorbygningen kan benyttes til lavterskel kontorlokaler (kontorfellesskap og hjemmekontor) og/eller alternative boliger.

Ved elvebredden foreslår vi å skape et nytt knutepunkt med servering og mulighet for ulike arrangementer i tilknytning til eksisterende lagerbygning. Her kan det også være badstuer, kajakkutleie, klubbhus for roklubben og andre vannrelaterte aktiviteter som bidrar til å tilgjengeliggjøre elveflaten.

 

Gulskogen fra elva
Gulskogen fra elva

I organiseringen av veistrukturen og utbyggingsfeltene foreslår vi å fokusere på to hovedakser som går normalt på Nedre Eiker vei og leder mot elva. Aksene ligger til tre bevarte bygninger, og det etableres møteplasser av ulik karakter og med ulike solforhold i tilknytning til disse. På tvers av aksene går mindre forbindelser.

Plangrepet vårt vektlegger fotgjengeren, og forsøker å redusere areal til bilsirkulasjon mest mulig.

Nærbilde oversikt 2
Nærbilde oversikt 2

Området deles i tre hoveddeler; en vestlig, en østlig og en sentral. Den sentrale delen utgjør de opprinnelige fabrikkarealene, mens den østlige og vestlige er kommet til siden, det ønsker vi å fremheve i materialvalget. For å sikre variasjon på området og historisk lesbarhet legges det opp til at det sentrale feltet utformes med overvekt av tegl, mens det østlige og vestlige bygges med trematerialer. I tillegg er det et mål å gjenbruke mye av byggematerialene fra den demonterte fabrikken i uteområder og på fasader.