Guneriuskvartalet

DESIGN: Under utvikling (2019)
STED: Oslo, Norge
OPPDRAGSGIVER: Olav Thon Gruppen
PROGRAM: ca. 56 600m2 BRA kontor,
butikker, boliger, hotell, kino

En møteplass i byen

Guneriustårnet fra Storgata

Guneriuskvartalet
En møteplass i byen

DESIGN: Under utvikling (2019)
STED: Oslo, Norge
OPPDRAGSGIVER: Olav Thon Gruppen
PROGRAM: ca. 56 600m2 BRA kontor,
butikker, boliger, hotell, kino
Guneriustårnet fra Storgata

Guneriuskvartalet ligger i hjertet av Oslo sentrum og skal bli et naturlig knutepunkt for mennesker som beveger seg gjennom byen. Dette gjøres ved å åpne opp første etasjen og utforme dette som et finmasket nett av passasjer som kobler kvartalet sammen med nabokvartalene og skaper nye koblinger. Sentralt i kvartalet der passasjene krysser hverandre, etableres et nytt torg. Ambisjonen er at dette skal være kvartalets hjerte som vil samle de ulike programmene slik at det blir en ny naturlig destinasjon og møtested for alle.

Kvartalet er av viktig historisk karakter for Oslo - og er i sin form og karakter helt unikt. Som et krysningspunkt mellom den modernistiske sentrumsbebyggelsen og de historiske bygårdene i Hausmanskvartalene, innehar kvartalet ulike arkitektoniske stilarter, som dette illustrasjonsprosjektet i stor grad bevarer og viderefører.

Oversikt over passasjer og torg
Oversikt over passasjer og torg

Det etableres flere nye passasjer gjennom kvartalet. Ambisjonen er at passasjene skal være åpne i største delen av døgnet, men at det kan stenges om natten. Passasjene vil få ulik utforming men felles for alle er at brukeren skal oppleve at han eller hun er i byen og ikke inne i et kjøpesenter. Hovedpassasjene blir romslige og høye, 5-8 meter, med innganger til kvartalets butikker og restanter.

Guneriustårnet med tilbygg
Guneriustårnet med tilbygg

I forslaget blir Guneriustårnet stående. Tårnet er et flott eksempel på
etterkrigstidens arkitektur og har etter hvert blitt et landemerke og et ikonisk
bygg. Bygningen oppgraderes med ny fasade og vi foreslår å legge til en ny
etasje, slik at bygget blir høyere og formen styrkes. Resterende del av senteret
med tilhørende parkeringsanlegg rives.

Konsekvensene av planforslaget vil være en sammenstilling av moderne og
historiske bygg, samt variasjon av nye og eldre byrom innenfor den historiske
gatestrukturen. Ulik skala og utrykk på bebyggelse og på uteområder vil
være med på å tydeliggjøre eksisterende kvaliteter samt å fremheve områdets
identitet som et historisk og mangfoldig sentrumskvartal.

Lilletorget
Lilletorget

I Guneriuskvartalet finner man en unik samling bygninger fra ulike tidsaldre
og stilepoker. Bygningenes ulike karakter bidrar til kvartalets identitet og flere
av bygningene har etterhvert blitt en viktig del av bybildet. Deler av kvartalet
har historiske og arkitektoniske kvaliteter. Det gjelder spesielt bygningene i
Brugata og mot Vaterland. Samtidig er mesteparten av kvartalet dårlig utnyttet
med parkeringshus og kjøpesenter fra 70-tallet. Ambisjonen til planforslaget
er å videreføre de historiske bygningene og tilføre ny bygningsmasse som
tilbakefører en kvartalsstruktur.

Fordeling av program
Fordeling av program

Formen på kvartalet er triangulær og defineres av vidt forskjellige gater; Brugata, Stenersgata, Lybekkergata og til dels Storgata, hvor Guneriustårnet har vært et kjent landemerke for Oslo siden 1970- tallet. Gatenes karakter, eksisterende bebyggelse, samt de tre hjørnene av kvartalet har skapt en naturlig inndeling av program, hvor Guneriustårnet og bakenforliggende bebyggelse vil være kontor, eksisterende bygningsmasse langs Brugata blir videreført som boliger, og den resterende delen henvendt mot Oslo Spektrum blir hotell.

Lybekkergata mot hotellet
Lybekkergata mot hotellet
Torgplassen
Torgplassen

Det sentrale kvartalstorget vil være den naturlige møteplassen i kvartalet og
rundt denne samles så godt som alle kvartalets ulike programmer. Torget blir
ca 400-500 m2 stort og ligger i krysningspunktet av de passasjene som går
gjennom kvartalet og har potensiale å bli et spennende sted med uteserveringer, butikker og muligens også en ny kino. En kino kan bli en attraktiv destinasjon som bydelen savner i dag. Det legges det opp til et åpent torg som evt. Får skjermtak slik at det kan brukes hele året. Torget fortsetter i en indre gate, Gunerius-stredet, som løper parallelt med Brugata ned mot Stenersgata.

Brugata
Brugata