Bjørndalen KF6

DESIGN: 2019 - 2022
STATUS: Under bygging
STED: Kristiansand
PROGRAM: Bolig og barnehage
DARKs ROLLE: Forsprosjekt og rammesøknad
OPPDRAGSGIVER: Skanska Eiendomsutvikling

https://www.mittbjorndalen.no/

Bjørndalen Hage

Bjørndalen Hage

Bjørndalen KF6
Bjørndalen Hage

DESIGN: 2019 - 2022
STATUS: Under bygging
STED: Kristiansand
PROGRAM: Bolig og barnehage
DARKs ROLLE: Forsprosjekt og rammesøknad
OPPDRAGSGIVER: Skanska Eiendomsutvikling

https://www.mittbjorndalen.no/
Bjørndalen Hage

Bjørndalen Hage er en del av en større utvikling av Bjørndalen til å bli et nytt og grønt boligområde med god kollektivdekning til Kristiansand sentrum. Her er det stort fokus på å skape gode uterom og å lage bydel for å leve og bo i. Sentralt i området ligger en stor park, som blir et naturlig møtested og en grønn lunge for nabolaget.

.
.

Det er i prosjektet lagt vekt på å tilby boliger av variert størrelse, og med kvaliteter i form av private balkonger, gode lysforhold og mulighet for variasjon i antall rom i flere av leilighetene. Alle leilighetene har gode oppebevaringsmuligheter, med interne boder inne i leiligheten i tillegg til sportsboder i kjeller. For noen av leilighetene er det i tillegg en bod rett ved inngang i tilknytning til en morgensolplass, som en ekstra kvalitet i tillegg til privat balkong mot sør.

.
.

Arkitektonisk er prosjektet utformet som tre volumer med ulikt uttrykk, som framstår litt forskjellig med ulik fasade. Det benyttes vedlikeholdsfri trekledning på de tre volumene, med farger som skiller seg fra hverandre, men som likevel fungerer fint sammen. Dette gjør at volumene framstår i en tilpasset skala til omkringliggende bebyggelse, og skaper en variasjon i uttrykk. Prosjektet framstår likevel helhetlig med samme type balkonger og vinduer.

.
.

Bærekraft er et stort fokus i Bjørndalen Hage, og dette er et prosjekt med høye miljøambisjoner. Prosjektet prosjekteres i passivhusstandard, og følger miljøsertifiseringssystemet BREEAM, som har strenge krav for å kvalifiseres som et miljøvennlig prosjekt.

.
.

Bjørndalen Hage er et prosjekt som tilbyr gode bokvaliteter og muligheter for fellesskap og private rom i samspill, med miljø og trivsel i fokus.