Kirkebakken

DESIGN: 2018
PROGRAM: Bolig
OPPDRAGSGIVER: Boligutvikling Frogner AS
SAMMED MED: Lark Landskap

TRIPP TRAPP REKKEHUS

Morgen i Kirkebakken

Kirkebakken
TRIPP TRAPP REKKEHUS

DESIGN: 2018
PROGRAM: Bolig
OPPDRAGSGIVER: Boligutvikling Frogner AS
SAMMED MED: Lark Landskap
Morgen i Kirkebakken

Kirkebakken rekkehus er et nytt boligområde under utvikling som ligger sentralt plassert i forhold til Frogner sentrum. Her skapes et godt bomiljø i landlige omgivelser, samtidig som det er lett å komme seg til større byer med kollektiv transport.

Rekkehusene er planlagt som et felles boligfelt med felles uteområder. I tillegg har enhetene en liten privat hage. Fellestunet er lagt opp med tanke på samvær og lek, og gjør det lett å skape et godt nabolag og en fellesskapsfølelse.

Fra luften
Fra luften

Boligfeltet består av to sammenhengende rekker av enheter, som har inngang mot felles adkomstvei og hage på motsatt side. Hver rekke består av samme type rekkehus, og det er to ulike typer enheter. Rekkehusene som ligger øverst i terrenget har inngang i plan 1 og hage i plan 2, mens rekkehusene som ligger nederst i terrenget har inngang i plan 2 og hage i plan 1. På denne måten ligger rekkehusene naturlig plassert i terreng, og mot fellestunet oppleves husene med variert høyde. Dette skaper en variasjon og skala som er tilpasset omgivelsene.