OCCI 2

DESIGN: 2019
STED: Ullern, Oslo
PROGRAM: Forskningsbygg

KONKURRANSE

Uteområdet

OCCI 2
KONKURRANSE

DESIGN: 2019
STED: Ullern, Oslo
PROGRAM: Forskningsbygg
Uteområdet

Vår hensikt var å skape et attraktivt uterom, samt sikre at Ullern videregående skole og andre leietakere får samme dagslysforholdene som de har i dag. Bygget er det siste supplementet i innovasjonsparken og vil med sin form og karakter skape en funksjonell og visuell helhet i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

Inngangsparti
Inngangsparti

Plassen foran inngangen skaper en fin ny møteplass med mye sol og grønt for alle som bruker både det nye og det eksisterende bygget. Videre vil utstikkende paviljonger i 1. et. skape en menneskelig målestokk i felles gågate, som nå kan bli et mer levende, felles gatetun og som blir mer beskyttet mot trafikkstøy.

Gangaksen
Gangaksen
Opp i etasjene
Opp i etasjene
Utsikt fra vinduene
Utsikt fra vinduene