Rosenkrantz´gate 22

STATUS: Ferdig (2013)
PROGRAM: Rehabilitering av 7800m2 med danseinstitutt og kontorer
OPPDRAGSGIVER: Malling & Co Forvaltning AS
STED: Oslo

Gjenbruk med nye rom

.

Rosenkrantz´gate 22
Gjenbruk med nye rom

STATUS: Ferdig (2013)
PROGRAM: Rehabilitering av 7800m2 med danseinstitutt og kontorer
OPPDRAGSGIVER: Malling & Co Forvaltning AS
STED: Oslo
.

Rosenkrantzgate 22 består opprinnelig av to forretningseiendommer og oppført i 1899 og 1916. Arkitektene bak var hhv byggmester Aspen & Winther og Einar Englestad. Bygningen ble påbygget med to etasjer i 1986. Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring.

.
.

DARK Arkitekter ble engasjert for å bistå oppgradering av eiendommern i form av en rehabilitering og ombygging av interiør og eksteriør for å utvikle bygget til funksjonelle og fleksible arbeidsplasser tilpasset dagens krav til kontoralrealer, samt integrere dagens krav til universell utforming.

.
.

Vår målsetting med oppgraderingen var å ivareta byggets opprinnelige kvaliteter og verdier både arkitektonisk og konstruktivt, samt forsterke bygningens identitet ved å tilføre ny arkitektur i samspill med eksisterende. Oppgraderingen har gitt eiendommen og nærområdet et betydelig løft.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fasadene mot gateplan er blitt rehabilitert i fbm etablering av nye lokaler for Bårdar Danseinstitutt med dansesaler, scene, sangrom og garderober.