Skolebakken

DESIGN: 2017-2019
STATUS: Under utvikling
SAMARBEID: Lark Landskap
OPPDRAGSGIVER: Kolbotn Utvikling AS
PROGRAM: 120 boliger og næringsvirksomhet

Fra tun til torg

Foto: 3D Estate

Skolebakken
Fra tun til torg

DESIGN: 2017-2019
STATUS: Under utvikling
SAMARBEID: Lark Landskap
OPPDRAGSGIVER: Kolbotn Utvikling AS
PROGRAM: 120 boliger og næringsvirksomhet
Foto: 3D Estate

Gode solforhold og høy bokvalitet har vært viktig når vi tegnet Skolebakken. Prosjektet er planlagt slik at leiligheter, private balkonger og felles uteområder vil få best mulig solforhold. Formene på hvert enkelt bygg gir prosjektet en annerledes og spennende utforming som har bidratt til å skape fine fellesområder i indre gårdsrom. For å kunne skape så gode rom som mulig har vi levd oss inn i hvordan det vil være å bo i hver enkelt av leilighetene.

3D Estate
3D Estate

I det sydligste Torghuset, vendt mot Kolbotnveien vil det bli både boliger og næringslokaler. Foran bygget planlegges det et torg med møteplasser, trapper og ramper som knytter torget sammen med gårdsrommet i Skolebakken. Her blir veien kort fra det urbane torget på gatenivå til det frodige gårdstunet mellom bygningene.

3D Estate
3D Estate

De fire bygningene i Skolebakken K vil få hvert sitt unike uttrykk og fasader av enten treverk eller teglstein. Torghuset i sør er tenkt i en varm teglfarge og Torghuset i vest vil få treverk med sølvgrått preg. For Tunhuset i nord og sør er det planlagt henholdsvis lys tegl og en trekledning med varmt preg.

.
.