Slemdal 02/27

DESIGN: Under utvikling (2020)
STED: Slemdal, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Slemdal Prosjekt AS V/ Fredensborg Bolig AS
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring, konkurranse

.

.

Slemdal 02/27
.

DESIGN: Under utvikling (2020)
STED: Slemdal, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Slemdal Prosjekt AS V/ Fredensborg Bolig AS
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring, konkurranse
.

Fredensborg Eiendom ønsker å utvikle eiendommene Stasjonsveien 02 og Frognerseterveien 27 til et bolig- og næringsprosjekt som tilfører merverdi til det fremtidige stasjon-/sentrumsområdet på Slemdal.

DARK Arkitekter er, etter å ha vunnet parallelloppdraget sommeren 2020, blitt engasjert til å gjøre en konseptstudie for tomten som kan kunne spilles inn som nytt underlag til den pågående områdereguleringen for Slemdal sentrum i regi av PBE.

.
.

Med kort avstand til både Nordmarka og Oslo sentrum har Slemdal mange av de kvalitetene som karakteriserer Oslo i en større skala. Slemdal er kjent som et rolig, trygt og grønt boligområde i Oslo, og har mange kvaliteter som bør forankres i arbeidet mot en utbedring og fortetting av dagens nærsentrum.

.
.

Slemdal er et område i utvikling og år visjon for Slemdal sentrum er å skape et attraktivt og mangfoldig sentrum, godt koblet opp mot det grønne, med urbane kvaliteter for både de som bor og lever i byen. 

.
.
Inngang til Stasjonsveien 02
Inngang til Stasjonsveien 02

En by har sitt liv i fordelt på flere nivåer, fra den offentlige gaten inn til din private bakgård, og fra gateplan med utadrettede funksjoner til næring og boliger lagvis over. Vi står på en levende base tilgjengelig for alle, og trekker oss unna i vår egen lune hule løftet opp fra gaten.

.
.
Inngang til Frognerseterveien 27
Inngang til Frognerseterveien 27
.
.

Fra et bydelsentrum designet for bilen, med overvekt av store grå flater og lite tilrettelegging for de myke trafikantene.......

.
.

....til fremtidens Slemdal sentrum som har potensialet til å kunne være et grønt nærsentrum med høy grad av urbane kvaliteter i byrommene.