02/27 - Slemdal

DESIGN: Under utvikling (2020)
STED: Oslo, Norge
OPPDRAGSGIVER: Fredensborg Bolig AS
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring, konkurranse

Tett knyttet til naturen

Interiørbilde av leilighet

02/27 - Slemdal
Tett knyttet til naturen

DESIGN: Under utvikling (2020)
STED: Oslo, Norge
OPPDRAGSGIVER: Fredensborg Bolig AS
PROGRAM: Konseptstudie - bolig og næring, konkurranse
Interiørbilde av leilighet

Fredensborg Eiendom ønsker å utvikle eiendommene i Stasjonsveien 02 og Frognerseterveien 27 til et bolig- og næringsprosjekt som tilfører merverdi til det fremtidige stasjon-/sentrumsområdet på Slemdal.

DARK Arkitekter er, etter å ha vunnet parallelloppdraget sommeren 2020, blitt engasjert til å gjøre en konseptstudie for tomten som kan kunne spilles inn som nytt underlag til den pågående områdereguleringen for Slemdal sentrum i regi av PBL.

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde

Vinnerkonseptet 02/27 er et bebyggelseskonsept med totalt 72 leiligheter, med 38 leiligheter i Frognerseterveien og 34 leiligheter i Stasjonsveien. Konseptet består av 3 bygningsvolumer i Frognerseterveien 27 med to avtrappet lavblokk og to punkthus med bolig, og i Stasjonsveien 02 er det en næringsbase med to punkthus med bolig over.

Forslag til uteområdet i Frognerseterveien 27
Forslag til uteområdet i Frognerseterveien 27

Vinnerkonseptet 02/27 er et bebyggelseskonsept med totalt 72 leiligheter, med 38 leiligheter i Frognerseterveien og 34 leiligheter i Stasjonsveien. Konseptet består av 3 bygningsvolumer i Frognerseterveien 27 med to avtrappet lavblokk og to punkthus med bolig, og i Stasjonsveien 02 er det en næringsbase med to punkthus med bolig over.

Slemdal senter fra gateplan
Slemdal senter fra gateplan

Slemdal er et område i utvikling og sentertomtene vil være første steget på veien for å skape et naturlig møtepunkt for nærmiljøet, og gjøre sentrum et attraktivt sted å være og bo. Med røtter godt plantet i eksisterende situasjon, skuer vi fremover mot den videre utviklingen, klare for å ta del og eie vår plass i et nytt Slemdal sentrum.

Inngang til Frognerseterveien 27
Inngang til Frognerseterveien 27

Den horisontale ekstroverte «Modern tradition» - I overgangen mellom sentrum og de store flotte boligeiendommene rundt, lager vi den frodige hage. Lavmælt rammer vi inn tomten og strekker ut balkongene mot det grønne, vi holder oss nede mot gresset og inne blant trærne. Boligene flyter ut i hagen og hagen fyller rommene, alle skal få dele på følelsen av mykt gress under tærne.

Snitt av Frognerseterveien 27
Snitt av Frognerseterveien 27
Konseptskisse Frognerseterveien 27
Konseptskisse Frognerseterveien 27
Isometrisk skisse av Frognerseterveien 27
Isometrisk skisse av Frognerseterveien 27
Inngang Stasjonsveien
Inngang Stasjonsveien

Den vertikale introverte «Classic urban» - En by har sitt liv i fordelt på flere nivåer, fra den offentlige gaten inn til din private bakgård, og fra gateplan med utadrettede funksjoner til næring og boliger lagvis over. Vi står på en levende base tilgjengelig for alle, og trekker oss unna i vår egen lune hule løftet opp fra gaten.

Snitt av Stasjonsveien 2
Snitt av Stasjonsveien 2
Konseptskisse
Konseptskisse
Isometrisk skisse
Isometrisk skisse
Konseptet for de to forslagene
Konseptet for de to forslagene
Nærområdet
Nærområdet